به وب سایت گروه درمان اعتیاد امید خوش آمدید | کمپ ترک اعتیاد |

  • 09122498908
  • 09122578796

من ! اصلا ...
در این نوع الگو افراد حتی در صورت شواهد روشن و آشکار باز هم می گویند مشکلی وجود ندارد. مثل فرد معتادی که در جیب هایش مواد پیدا کرده اند یا در هنگام مصرف او را دیده اند ولی باز به صراحت می گوید من معتاد نیستم.یا حتی در صورت پذیرش می گویند درست است؛ اما من مشکلی با این قضیه ندارم.
در این حالت اگر درمانگر مشکل را مطرح کند فرد احساس می کند به او توهین شده یا در کارش دخالت کرده اند.
هدف انکار مطلق آن است که شخص، خود و دیگران را متقاعد کند که مشکلی ندارد. انکار مطلق تقریبا همیشه همراه با الگوهای انکاری دیگری از قبیل توجیه یا مقصرجویی است( مثال، مشکلی ندارم چون ...، یا چون .... پس دیگری مقصر است)
واکنشهای غريزی درمانگر در اين الگو:
معمولا درمانگران در این الگو یا احساس ناامنی می کنند یا دچار خشم می شوند. احساس ناامنی به این خاطر است که مراجع چنان مشکل و مسئله موجود را انکار می کند و با قاطعیت و آوردن دلیل آن را رد می کنند و چون مراجعان در این مواقع ، شهامت کاذب را به دست می آورند که درمانگر به خود شک می کند که آیا واقعا مراجع چنین مشکلی را دارد یا نه ؟
از طرف ديگر وقتی درمانگر از راه های مختلفی برای بيرون آوردن فرد از انكار استفاده می کند و مراجع باز همچنان بر سر حرف خود می ماند دچار خشم می شود.
نشانه های غير کلامی: افرادی که در انکار مطلق به سر می برند ممکن است خیلی اهل مجادله، زورگو، متجاوز و جبهه گير شدند در حقیقت مراجع برای اینکه ثابت کند حرف او درست است و هیچ مشکلی وجود ندارد از این روش ها استفاده می کند.
نمونه ای از انکار مطلق:
درمانگر: گويا در جيب شما مواد پيدا شده است. آيا حقيقت دارد؟
مراجع:چه کسی گفته؟ اصلا چنين چيزی وجود نداشته، درمانگر:خب. پس ظاهرا اشتباهی رخ داده.چون پدر شما و همچنين همسرتان چند بار اين موضوع را ديده اند.
مراجع: خب درست است.اما من توضيح دادم که آن مواد متعلق به من نبوده و يكی از دوستانم بخاطر دشمنی با من آن را در جيب من گذاشته است.من چيزی مصرف نمي كنم...
فرد موردنظر به رغم شواهد روشن مبنی بر وجود مشکل، اصرار دارد که هیچ جای کارش اشکال ندارد. چنین افرادی تمرکز خود را به سرهم کردن فهرست بلندی از دلیل وجود مشکل معطوف میکنند.
در اینگونه مواقع درمانگر میتواند بگوید:
آيا هرگز از خود پرسيده ای که چرا همه میگويند که تو مشكل داری، در حالی که خودت میدانـی کـه نداری؟ وقتی چنين سؤالهايی را از خود میپرسی، معمولا جواب خودت چيست؟
ترنس گورسكی می گويد:
یکی از کلیدهای قطع انکار مطلق این است که بدانیم شخص استفاده کننده، کشمکش درونی دارد. یک بخش درونی این نوع آدم ها میگوید:من مشکلی ندارم . در حالی که بخش دیگری میگوید: چرا، تو مشکل داری ، این نزاع درونی را ناهم خوانی فكری نامیده اند. افرادی که از انکار مطلق استفاده میکنند به خشم و عصبانیت نیز گرایش دارند؛ زیرا درمان گر، آنان را به فکر و صحبت درباره مشکلی دردناک واداشته است که خود آنرا غیرقابل تحمل می پندارند. سیاست آنان این است که با قبولاندن دروغ بزرگ « پای درمانگر را به اصل مشکل بکشانند – دروغ بزرگشان این است که با وجود شواهد روشن مبنی بـر وجود مشكل، من مشكلی ندارم!.
افرادی که از انکار مطلق استفاده میکنند، با دعوا و جنگ طلبی درمانگر را سرکار میگذارند. در واقع، پیام ناگفته شان این است: “من مشكلی ندارم. تو چه طور جرأت میکنی که بگويی مشكل دارم. حالا اين تويی که بايد به من ثابت کنی کـه مشكل دارم.”
اگر درمانگر این مبارزه را بپذیرد، مراجع به راحتی به سراغ الگوی پرهیز برمی گردد و دعوا را با تکنیکی به نام داد و بیداد آغاز می کند. یا اینکه میتواند درمانگر را وارد بازی »اگه گفتی مشکل من چیه؟« کند. سپس در صورت جواب اشتباه از سوی درمان گر میتواند بگوید » اشکالی نداره« و بعد از آن هم سراغ حرفهایی غیر از مشکل اصلی برود و نتیجه آنکده؛ وقتی م راجدع بده دلیدل کدار نکردن روی موضوع، نتواند کاری از پیش ببرد، درمانگر را به بهانه کار کردن روی موضوع غلط ، مقصر میداند.
باورهاي غلط: اولین باور غلط در الگوی انکار مطلق این است: » اگر بتوانم خودم و ديگران را متقاعد کنم کـه مشـكلی نـدارم، مسئله حل خواهد شد.«. این باورغلط است زیرا چه مددجو بپذیرد و چه نپذیرد که این یک مشکل است یا نه، به هر حدال مشدکلی وجود دارد. مثلا اگر پای من بشکند و من خود را قانع کنم که مشکلی وجود ندارد، باز هم مشکل راه رفتن خواهم داشت.
مثال: پشت کردن به قطار
روزی مردی روی ریل های خط آهن نشسته بود. نگاهی به امتداد خط آهن کرد و از دور قطار سریع السیر را دید که مستقیم به سوی او می آید. پس او میدانست که مشکلی در پیش دارد و باید آن را حل کند. چرخید، پشتش را به طرف قطار برگرداند و به خطوط خالی ریل مقابل خود و در جهت مخالف حرکت قطار نگاه کرد، نفس راحتی کشید و با خود گفت: مشكل حل شد. حالا ديگر قطاری از روبرو نمی آید.

برای مشاوره کمپ ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

09122578796 - 09122498908
02144361015 - 02144998082 - 02165468450

 

منتشرشده در مقالات

در این بخش از مقالات کمپ ترک اعتیاد در مور الگوهای انکار صحبت می شود.منظور از الگوهای انکار همان احساسات, طرز فکر و اعمال و رفتارهایی است که به صورت ناخودآگاه و گاه آگاهانه برای فرار از درد ناشی از شناخت مشکل و پذیرفتن مسئولیت و یافتن راه حلی برای خروج از مشکل انجام میدهیم.(همان 5 سوال اساسی)
اگر کمی دقیق تر و موشکافانه تر به خود یا دیگران نگاه کنیم یک سری رفتارهای تکراری می بینیم که معمولا در مواقعی که می خواهیم مشکلی را نادیده بگیریم و یا از آن فرار کنیم انجام می دهیم.
به عنوان مثال وقتی به کسی می گوییم تو معتاد هستی سریعا سیستم انکار با یکی از الگوهای تکراری روشن می شود.
دوازده الگوی انکار وجود دارد که به طور متداول مورد استفاده قرار میگیرند. برای یادسپاری آسانتر و کار با آنها ،این تعداد الگو را به دو گروه تقسیم میکنیم: پنج الگوی بزرگتر و هفت الگوی کوچکتر، در این بخش ، ما همه الگوهای انکار را به اختصار مرور میکنیم تا شما را با نحوه ی پیدایش آن و همه ی راههای کلی مدیریت موثر آن آشنا سازیم. همچنین به شما نشان خواهیم داد که چگونه الگوهای انکار میتوانند به هم پیوسته و استراتژیهای پیچیده تر انکار را بیافرینند. مددجویان برای برهم زدن تعادل درمانگر، همین استراتژیها را به کار میگیرند. در ادامه، هر یک از این الگوها را مورد بررسی دقیق قرار داده و سرمشق های مشخصی از نحوه ی استفاده از مشاوره مدیریت انکار (DMC ) برای مقابله ی مستقیم با پنج الگوی بزرگتر انكار را ارائه میدهيم. بر اساس تجربه، اینها بیشتر مورد استفاده مددجویان قرار میگیرند. یعنی این پنج مورد الگوهایی هستند که در بیشترین موارد با آن سر و کار خواهید داشت. پنج الگوی بزرگتر عبارتند از: پرهيز، انكار مطلق، کوچک شماري، توجيه و مقصر جويی. اجازه بدهید هر یک از اینها را دقیقتر بررسی کنیم.
پنـج الگوی بـزرگ انكـار
1 -پرهيز: درباره همه چيز حرف میزنم به جز درباره مشكل واقعی. کاری با این نداشته باش! هر طور شده از آن حذر کن!
به آن فکر نکن؛ درباره آن حرف نزن؛ به چیزهای دیگر مشغول باش تا بهتر شوی.”.
2 -انكار مطلق: من ! اصلا به آن بی اعتنا باش، منکر وجودش باش، خود به خود تمام میشود.
3 -کوچك شماری: اين قدر هم فكر میکنی بد نيست . :“ زیاد بزرگش نکن! مردم دیگر زیادی آنرا بد جلوه میدهند، ولی واقعا" چنین نیست.”.
4 -توجيه : دليل درست و حسابی دارم . :“. نمیتواند واقعا" برایم ضرری داشته باشد؛ خوب، پس بیخیال! ”.
5 -مقصر جويی : تقصير از من نيست . “ مقابله با مشکلاتی که دیگری به بار آورده، وظیفه من نیست؛ من که مسئول آن نیستم،
باید کسی را که به این امور می پردازد پیدا کرد.”
در مقالات بعدی در مورد هر کدام از الگوهای انکار به طور مفصل صحبت خواهیم کرد راهنمای کمپ ترک اعتیاد شما را به مطالعه مقالات بعدی دعوت می نماید...

منتشرشده در مقالات

کمپ ترک اعتیاد امید شروع دوباره

آدرس : انتهای باکری شمال، تقاطع سیمون بولیوار و باکری ،جاده انحرافی سمت راست ،کوچه باغ مهران ،جنب رودخانه ،آخرین باغ پلاک 33

تلفن : 02144361015 - 02144361016

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد طلوع راهیان نجات

آدرس : اتوبان همت ، اردستانی جنوب ، داروپخش ، فروردین سوم ، نبش ششم

تلفن :02144998083 - 02144998082 

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور) 

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد آوای بهبودی

آدرس : شهریار ، میدان نماز ، فردوسیه ، بلوار امام خمینی ، نرسیده به کلانتری ، مرکز ترک اعتیاد آوای بهبودی

تلفن : 02165468450 - 02165468470

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 ( آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به گروه درمان اعتیاد امید می باشد . SH.M طراحی و سئو
تماس با ما