به وب سایت گروه درمان اعتیاد امید خوش آمدید | کمپ ترک اعتیاد |

  • 09122498908
  • 09122578796

سم زدايی Detoxification
سم زدایی فرآیندی است که در طی آن به کمک دارو، تغذیه و جایگزینی مایعات به بیمار کمک میشود تا حداقل درد روانی و جسمانی را در وضعیت پرهیز تجربه کند و به کارکردی بهتر دست یابد
سم زدایی به خودی خود باعث بهبودی طولانی مدت نمیشود، بلکه باید به آن به عنوان مرحله آماده سازی بیمار برای تداوم درمان ، حفظ وضعیت پرهیز و تشویق به بازتوانی نگریست. سم زدايی به روش های گوناگون انجام میگردد. مهمترين اين روش ها عبارتند از

- سم زدایی با آگونیست های آلفا آدرنرژیک کلونيدين
-سم زدایی با داروهای آگونیست افیونی متادون
- سم زدایی با داروهای آگونیست- آنتاگونیست افیونی بوپرنورفين
- سمزدایی با داروهای آنتاگونیست افیونی روش سريع يا فوق سريع
  - سم زدایی به روش  Cold Turkey

آگونیست: ماده شیمیایی که در یک سلول با اتصال به گیرنده های آن سلول باعث پاسخ و واکنش آن سلول میشود. اغلب تقلید کننده عمل یک ماده طبیعی در بدن است.
آنتاگونیست: آنتاگونیستها با مسدود کردن محل اتصال، مانع از اتصال و عمل آگونیست میشود.
*سم زدايی با کلونيدين
 در این نوع سم زدایی بیمار مصرف مواد را قطع کرده و  علایم خماری با استفاده از داروهای مختلف که توسط پزشک تجویز میشود کم میشود.داروی اصلی که برای این نوع سم زدایی استفاده میشود کلوئیدین است.این نوع سمزدایی برای مصارف کم و سک مواد و بیشتر بر اساس تمایل بیمار توسط پزشک دوره دیده و با تجربه مورد استفاده قرار می گیرد. در سمزدایی با کلونیدین علایم ترک یا خماری  کاهش می یابد.
 *سم زدايی با متادون
در این روش متادون یا بوپرکسین به بیمار تجویز شده و طبق یک برنامه مشخص مقدار آن کم شده و قطع می شود. با کم کردن مقدار دارو علایم بسیار خفیف خماری ظاهر شده و سپس قطع می شود. استفاده از این داروها حتما نیاز به تجربه و آموزش در دوره های تخصصی دارد. در صورت استفاده خود سرانه از این داروها خطر عوارض جبران ناپذیر مانند مرگ، بیمار را بشدت تهدید می کند! این روش سم زدایی همچنانکه گفته شد اگر توسط پزشک با تجربه و دوره دیده انجام شود مورد قبول ترین روش سم زدایی توسط بیماران محسوب می شود . در سم زدایی با داروهای آگونیست بخاطر اینکه مقداری از مواد موجود در بدن با این داروها جایگزین می شود  علایم ترک بصورت خفیف و به تدریج ظاهر می گردد و در مدت زمان کوتاهی از بین می رود.
*سمزدايی با بوپرونورفين
 برای حداقل 6 ساعت اخیر اپیوئید مصرف نشده باشد (برای هروئین 6 تا ٨ ساعت اخیر، برای تریاک ٨  تا 12 ساعت اخیر، و برای متادون یا شیره 24 تا 36 ساعت اخیر) ، بنابراین انتظار میرود که در هنگام مراجعه، بیمار علایم ترک خفیفی داشته باشد. در صورتی که هیچگونه علایم ترک وجود ندارد، میبایست مجدداً بیمار را از لحاظ آخرین زمان مصرف ارزیابی نمود. بهتر است در صورت امکان مدتی صبر نمود تا علایم ترک ظاهر گردد، یا شروع درمان به روز دیگری موکول گردد .سم زدایی دارای دو فاز است: 1 –القا ، 2 -کاهش دوز فاز القا در بیمارانی که به اپیوئیدهای کوتاه اثر وابسته هستند. می توان مستقیماً ماده را تبدیل به بوپرندورفین کرد. البته باید علائم اولیه ترک در بیمار ظاهر شده باشد. پس از ظاهر شدن  علائم ترک، به میزان 2 تا 4 میلیگرم بوپرنورفین زیرزبانی تجویز میگردد و بیمار یک ساعت بعد مورد ارزیابی قرار میگیرد. در صورت وجود علائم ترک دوز تکرار میگدردد. باید توجه داشت که حداکثر بوپرنورفین تجویزی در روز اول ٨ میلیگرم میباشد. در صورتی که علائم ترک وجود نداشته باشد، میزان دارو برای روز اول کافی است. البته در روز اول احتمال دارد بیمار کمی  علائم ترک را تجربه کند که به نیمه عمر ماده مصرفی ارتباط دارد، در صورتی که  علائم ترک وجود داشدته باشد، باید از داروهای کمکی سود جست. در روز دوم، دوز بوپرنورفین را تا 12 تا 16 میلیگرم میتوان افزایش داد. هدف این است که با سرعت هر چه بیشتر، بیمار تثبیت شود، علام ترک به حداقل برسد، و مصرف مواد مخدر کاهش یابد. تنها زمانی که مصرف مواد مخددر توسط بیمار قطع شود، می -توان مرحلة کاهش دوز را شروع کرد .فاز کاهش دوز میتوان این فاز را از 3 روز تا چند هفتده ادامده داد. در آسانی که به دالئل مختلف )مانند مسافرت، مسائل شغلی،...( نیاز به سمزدایی با سرعت بیشتر دارند، در عدرض 3 روز میتدوان دوز را بده سرعت کاهش داده، و دارو را قطع کرد. اگر چه در مورد بوپرنورفین مطالعه نشده، اما مطالعه در مورد روشهای دیگر سم زدایی سریع نشان میدهد که احتمال عود بیماران در درازمدت بیشتر میباشدد. بنابراین استفاده از بوپرندورفین، بده صدورت سم زدایی تدریجی ارجحیت دارد. به طور معمول در روش سریع هر روز 2 میلیگرم، و در روش معمولی هر 2 تا 3 روز 2 میلیگرم دوز کد اهش داده میشدود. در بیمارانی که نیاز به سمزدایی سریع ندارند، یک دوره  10 تا 14 روزه معمول مناسب است.

*سم زدايی با روش سريع يا فوق سريع ( URD و UROD)
این روش یکی از روشهای سم زدایی مواد مخدر است. در این روش که بیمار اغلب به مدت 24 تا 4٨ ساعت در مرکز درمان بستری گردیده و درطی 3 تا 4 ساعت تحت بیهوشی عمومی ( نه خواب عمیق که فوق العاده خطرناک است) در اتاق عمل قرار میگیرد. در طی مدت بیهوشی داروهای ویژه ای برای بیمار تجویز میگردند که منجر به بروز علائم ترک بصورت سریع و فشرده میشوند. (البته بیمار در طی بیهوشی هیچگونه علامت خاصی را احساس نمی نماید). این عمل منجر به ترشح سریع مواد مخدر داخلی بدن گردیده که جایگزین مواد مخدر مصرفی بدن بیمار میگردد و تحمل بدن فرد نسبت به علائم ترک بسیار بالا میرود. در این روش بیمار  بیشترین شدت علائم جسمی را در طی مدت بیهوشی سپری میکند.  پس از انجام سم زدایی فوق سریع (در صورتیکه بدرستی انجام شده باشد) داروی نالتراکسون که یک داروی ضد مخدر بوده و از عود اعتیاد به مواد مخدر پیشگیری می نماید از روز اول برای بیمار شروع گردیده و می بایست روزانه و اغلب به مدت یکسال مصرف شود.

سم زدائی به روش Turkey Cold
هدف از سم زدایی بدون دارو، ایجاد رخنه در شبکه دفاعی انکار و به وجود آوردن شرایط تسلیم، آموزش بیان احساسات و ایجداد اعتماد به نفس کافی برای ورود به فرایند بهبودی است. شایع ترین مشکل در این روش که نیاز به تشدخیص، ارجاع و درمان دارد، اختلال دلیریوم می باشد.
دلريوم  اختلال در سطح هوشیاری نسبت به محیط اطراف (تشخیص زمان، مکان) است. با اختلال توجه و کاهش حافظه فوری، اختلال در فرآیند تفکر، اختلال درک مانند توهم و هذیان، اختلال در خواب و بیداری، افزایش تحریک پذیری، اضطراب و گاهی خلدق بالا می توان دلریوم را شناسایی کرد
. فرد معتاد معموال با دو باور اساسی وارد درمان می شود :
1- بدون مواد مخدر یا میمیرد یا آسیب و لطمه غیر قابل جبرانی در اثر کمبود آن به او وارد خواهد شد
2- بدون دارو نمی تواند ترک کند. (به نوعی چیزی از بیرون باید حال او را خوب کند( در واقع درسم زدایی بدون دارو، خلا  مُسکن و آرام بخش با انرژی مثبت نیروی گروهی، عشق و ایمان پر میشود.


جهت راهنمایی و مشاوره در رابطه با کمپ ترک اعتیاد با ما در تماس باشید 09122578796 - 09122498908 - 02144998082 -02144361015 

منتشرشده در مقالات

کمپ ترک اعتیاد امید شروع دوباره

آدرس : انتهای باکری شمال، تقاطع سیمون بولیوار و باکری ،جاده انحرافی سمت راست ،کوچه باغ مهران ،جنب رودخانه ،آخرین باغ پلاک 33

تلفن : 02144361015 - 02144361016

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد طلوع راهیان نجات

آدرس : اتوبان همت ، اردستانی جنوب ، داروپخش ، فروردین سوم ، نبش ششم

تلفن :02144998083 - 02144998082 

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور) 

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد آوای بهبودی

آدرس : شهریار ، میدان نماز ، فردوسیه ، بلوار امام خمینی ، نرسیده به کلانتری ، مرکز ترک اعتیاد آوای بهبودی

تلفن : 02165468450 - 02165468470

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 ( آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به گروه درمان اعتیاد امید می باشد . SH.M طراحی و سئو
تماس با ما