به وب سایت گروه درمان اعتیاد امید خوش آمدید | کمپ ترک اعتیاد |

  • 09122498908
  • 09122578796

راه های های جدید مقابله با مشکلات در دوران بهبودی از اعتیاد

▪️فعالیت های جدید را به برنامه هایتان اضافه کنید.
▪️تلاش کنید دوستان جدیدی در جلسات ۱۲ گامی یا همیاری پیدا کنید.
▪️فعالیت ها و تفریحات سالم و جدیدی را در پیش بگیرید که امکان آشنایی شما را با افراد پاک فراهم کند.
▪️به خودتان تذکر بدهید که بهبودی مستلزم بهبودی فعالیت های شیمیایی مغز است.
▪️خود را با ورزش مشغول کنید.
▪️با مشاور یا دوست دلسوزی، درد دل کنید.
▪️هرگونه مواد و الکل را از خودتان دور کنید.
▪️از دیگران بخواهید تا در منزل مواد یا الکل مصرف نکنند.
▪️سراغ کارهایی بروید که، قبل از اعتیاد، از آن ها لذت می بردید.
▪️پاکی خود و آغاز زندگی جدید خود را جشن بگیرید و از آن مراقبت کنید.
▪️از موقعیت هایی که راحت نیستید و یا وسوسه می شوید، دوری کنید.

منتشرشده در مقالات

ما معتادان قشر متفاوتی هستیم که سوابق گوناگونی داریم، مواد مخدر مختلفی را مصرف کرده‌ایم و تجربیات متنوعی را به خاطر می‌آوریم.
تفاوت‌های ما در دوران بهبودی: 
برای برخی از ما این تفاوت‌ها حتی چشم‌گیر تر هم می‌شود.
رهایی از اعتیاد فعال به ما آزادی می‌دهد تا خود باشیم، همان طوری که واقعا هستیم.
این حقیقت که همه ما در حال بهبودی هستیم، بدین معنا نیست که همه ما لزوما نیازها و اهداف یک‌سانی را داریم.

هر یک از ما در دوران بهبودی باید درس‌های مخصوص به خود را یاد بگیریم.

با وجود تفاوت‌های بسیار میان ما معتادان، چگونه ما می‌توانیم در بهبودی به یکدیگر کمک کنیم و از تجربیاتِ یکدیگر استفاده نماییم؟
دور هم جمع می‌شویم تا درباره زندگی خود در پرتو اصول بهبودی با یکدیگر صحبت کنیم.
اگر چه زندگی ما با یکدیگر فرق می‌کند، اما اصولی که در بهبودی به کار می‌بریم، یکسان است.
در پرتو این اصول که بر تفاوت‌های ما می‌تابد، راه یکدیگر را در مسیرهای فردی خود روشن می‌سازیم.

همه ما در دو مسئله شریک هستیم:
اعتیاد و بهبودی.
وقتی با دقت گوش می‌دهیم، از دیگران می‌شنویم قطع نظر از سوابق خاص خود از عذاب ناشی از همان بیماریی سخن می‌گویند که ما نیز از آن رنج برده‌ایم.
وقتی گوش‌های خود را باز می‌کنیم، از سایر معتادان می‌شنویم که صرف نظر از اهداف شخصی خود درباره به کار بردن اصول روحانی که به ما نیز وعده امید می‌دهد، صحبت می‌کنند .

منتشرشده در مقالات

« همه بیداری های روحانی جنبه های مشترکی دارند! این جنبه ها عبارتست از پایان تنهایی و احساس هدفمندی در زندگی »

 وقتی با چیزی بزرگتر از خود روبرو می شویم، چند نوع بیداری روحانی به وقوع می پیوندد.
- گمان می کنیم نیرو هایی فراتر از درک ما در کار هستند.
- نمای مختصر و زودگذری از تصویر کلی را می بینیم و در این هنگام فروتنی پیدا می کنیم.

 سفر ما از گذر قدم های دوازده گانه همین نوع تجربه روحانی را موجب می شود، منتها عمیق تر و پایدارتر.
- به فرآیند مداوم کنار گذاشتن غرور تن می دهیم و در عین حال از چشم انداز وسیع تر آگاهی بیشتری پیدا می کنیم.
- دیدگاه ما نسبت به دنیا تا حدی گسترش می یابد که دیگر احساس غلو آمیزی نسبت به اهمیت خود نداریم.

 از طریق آگاهی جدید خود دیگر احساس جدایی از بقیه نژاد بشری را نداریم!
- شاید درک نکنیم چرا دنیا این گونه است یا چرا افراد گاهی اوقات با خشونت با یکدیگر رفتار میکنند.
- اما قطعاً رنج را درک میکنیم و در دوران بهبودی حداکثر تلاش خود را برای کاهش دادن آن به کار میگیریم.
- وقتی همکاری فردی ما با دیگران آمیخته میشود، تبدیل به بخشی ضرورری از طرحی بزرگ میشویم.
- سرانجام متصل میشویم ...!

 فقط برای امروز :

"من فقط فردی در طرح کلی وقایع هستم! جایگاه خود را در این تصویر کلی با فروتنی میپذیرم"

منتشرشده در مقالات

می گوید می خواهم پاک بمانم، تصمیم گرفته ام دیگر مواد مصرف نکنم.
گوش ما با این جمله ها خیلی آشناست. افرادی که مواد مصرف کردن را دوست ندارند ولی مصرف نکردن را بلد نیستند، زیاد از این جملات استفاده می کنند.
دوست دارم بچسبم به زندگیم.
آخرین باری بود که مصرف کردم.
و ....

اما واقعاً با این شعارها کسی نمی تواند پاک بماند و در مسیر بهبودی و رشد پیش برود.
مواد مصرف نکردن اصولی دارد مانند هر کار دیگری که اصول خاص خودش را دارد.
رانندگی، تجارت، ورزش، موسیقی، تدریس، ... ، و چنانچه اصول مربوط به کاری را نادیده بگیریم، در انجام و موفقیت در آن کار ناکام خواهیم بود.
پاک ماندن از مصرف مواد هم اصولی دارد که اگر رعایت نشود، نمی توانیم پاک بمانیم، حتی اگر قسم خورده باشیم، تعهد داده باشیم، پشیمان باشیم یا تصمیم گرفته باشیم.

منتشرشده در مقالات

1-فرد و خانواده اش باید تغییراتی که در نگرش و نحوه ی زندگی خود باید بدهند را تعیین نمایند . بعد از انجام این تغییرات در نحوه تفکر و نگرش و نحوه ی زندگی می توان داروهای بیمار را قطع کرد و او را درمان شده دانست .
2- گاهی این تغییر به کمک شرکت در جلسات گروه های خودیاری مثل NA(معتادین گمنام ) ایجاد می شود و گاهی به کمک جلسات مشاوره ی فردی و گروه درمانی های داخل مرکز درمانی . دوستان بهبود یافته از اعتیاد نیز در این امر نقش مهمی دارند و خانواده مهمترین رکن در کمک به این امر است .
3- خانواده و فرد باید بدانند تغییراتی که در نحوه ی زندگی و نحوه رفتار خود ایجاد می کنند باید همیشگی باشد و پایدار بماند
4- خانواده و فرد باید پیدا کنند که کدام عامل برای فرد در حال بهبودی ار اعتیاد می تواند عامل عود گردد و از آن پرهیز نمایند و جلوی رخ دادن آن را بگیرند . این عوامل 6 گروه هستند که شامل :
 - دوستان مصرف کننده
 - مکان مصرف یا محیط های آلوده
 - وسوسه های شدید
 - گذشت مدتی طوالنی از پاکی و فکر اینکه دیگر ترک کرده ام و می توانم تفریخی استفاده کنم
 - ارتباط ما بین مصرف شیشه و سایر مواد با رابطه جنسی
 - کسالت و خستگی و بی حالی
 - خانواده باید یک گفتگو با بیمار(در کنار درمانگر ) داشته باشد که از زبان او بهترین و مهمترین کارهایی که برای حمایتش لازم است را بشنود

منتشرشده در مقالات

کمپ ترک اعتیاد و خانواده در مسیر بهبودی از اعتیاد
1- در این جلسه در مورد افرادی که برای شما مهم هستند ، صحبت می کنیم . همه ی شرکت کننده ها در این جلسه به این علت در این جا گرد آمده اند که به یکی از عزیزان خود برای بهبودی کمک کنند .
2- افراد در حال بهبودی اینجا هستند که یاد بگیرند چطور از خود برای پاک ماندن مراقبت کنند و خانواده شان اینجا هستند که یاد بگیرند چطور آنها را در این مسیر تشویق و حمایت کنند .
3- وقتی که خانواده با یک فردی که مواد را مصرف میکند زندگی میکنند ، زندگی آنان تبدیل به یک زندگی پر هرج و مرج و نا امید کننده می شود . فردی که مواد مصرف میکند ( بخصوص شیشه ) می تواند باعث آسیب به خود و خانواده اش شود .خانواده معمولا برای نجات ازاین وضعیت به هر وسیله ای دست می زند که گاهی نه تنها کمک کننده نیست بلکه وضعیت را از آنچه هست هم بدتر می کند.
4- غالباً سخت است که شما درک کنید که چه که شما به این نقطه رسیدید .چرا همه چیز اینقدر بد شده است ؟وفتی شما وسط گود یک وضعیت بد هستید معمولا ارزیابی درست از آن ، توسط خودتان سخت است .
5- در این جلسه شما یاد می گیرید که چطور افراد معتاد می شوند و چطور آن ها و خانواده شان می توانند از این وابستگی به مواد رهایی پیدا کنند . امیدواریم که شما با یادگیری مراحل وابستگی و اعتیاد و مراحل بهبودی از اعتیاد بتوانید حمایت بهتری را از بیمارتان به عمل آورید .

منتشرشده در مقالات

از دیدگاه متخصصین کمپ ترک اعتیاد مسیر بهبودی به طور قابل پیش بینی از 4 مرحله می گذرد .
o افراد در این مسیر در هر مرحله تغییرات و عالیم احساسی و جسمی خاصی را تجربه خواهند کرد . و در هر مرحله ی خطرات برگشت یا (عود) خاصی وجود دارد . خانواده شاهد این تغییرات و علائم خواهند بود .
o این موضوع به این معنی نیست که افراد دقیقاً علائم یکسانی ایجاد می شود اما روند عمومی قابل پیش بینی است . هر فرد در بهبودی مسیر خودش را خواهد داشت.

تعداد کمی از افراد به صورت یک نواخت از مرحله ای به مرحله ی دیگر پیشرفت می کنند بسیاری از آنان ممکن است در یک مرحله مدتی توقف کنند و برخی حتی به عقب برگشت پیدا کنند و دوباره مسیر را از سر بگیرند .
o علی رغم وجود تنوع و تغییر در مسیر افراد اما آگاهی از مسیر بهبودی می تواند به افراد و خانواده شان این انتظار را بدهد که چه رخ خواهد داد .
o دانستن این که چه اتفاق خواهد افتاد می تواند به افراد کمک کند تا از دام ها دوری کنند و در مسیر بهبودی بمانند و به افراد خانواده کمک می کند تا مراحل بهبودی را درک کنند و بتوانند حمایت بهتری از فرد بیمار برای طی این مسیر داشته باشند.

منتشرشده در مقالات

معتادان در زمان پاکی و مخصوصاً اوایل دوران بهبودی درگیر مثلثی می شوند که ما آن را به نام مثلث خود مشغولی می شناسیم.
سه ضلع این مثلث عبارت است از :
ترس،
رنجش،
گناه.
معتادان یا همیشه در حال نگرانی و ترس از آینده و اتفاقاتی که رخ نداده هستند، یا نسبت به دیگران رنجش و دلخوری دارند، و یا در اثر رفتارهای گذشته خود احساس شرم و گناه را یدک می کشند.
لازمه تداوم بهبودی، خارج شدن از مثلث خود مشغولی است.

معتادان افرادی هستند که توانایی به تعویق انداختن تمایلات شان بسیار ضعیف و یا حتی صفر است.

برای مشاوره کمپ ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

09122578796 -02144361015
09122498908 - 02144998082 - 02165468450

 

منتشرشده در مقالات

کمپ ترک اعتیاد امید شروع دوباره

آدرس : انتهای باکری شمال، تقاطع سیمون بولیوار و باکری ،جاده انحرافی سمت راست ،کوچه باغ مهران ،جنب رودخانه ،آخرین باغ پلاک 33

تلفن : 02144361015 - 02144361016

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد طلوع راهیان نجات

آدرس : اتوبان همت ، اردستانی جنوب ، داروپخش ، فروردین سوم ، نبش ششم

تلفن :02144998083 - 02144998082 

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور) 

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد آوای بهبودی

آدرس : شهریار ، میدان نماز ، فردوسیه ، بلوار امام خمینی ، نرسیده به کلانتری ، مرکز ترک اعتیاد آوای بهبودی

تلفن : 02165468450 - 02165468470

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 ( آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به گروه درمان اعتیاد امید می باشد . SH.M طراحی و سئو
تماس با ما