به وب سایت گروه درمان اعتیاد امید خوش آمدید | کمپ ترک اعتیاد |

  • 09122498908
  • 09122578796

- در سال 1374 درمزرعه ای در همدان سعی شد روش بهبودی مدل اجتماعی به طور رسمی آغاز شود، که در آن زمان ناموفق بود.
-در سال 75 زیر زمین ارزان قیمتی در مرکز تهران جهت تاسیس خانه بهبودی اجاره شد و سعی شد تا االگوی خانه بهبودی لس آنجلس در آن پیاده شود. جلسات NA و جلسات خانواده که تازه شروع شده بود نیز در همین زیرزمین برگزار گردید.
-در سال 75 یک طرح بازپروری مدل اجتماعی / پزشکی به نام طرح خودگردان، به معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی برای اجرا در قسمتی از مرکز بازپروری تهران در قرچک ورامین پیشنهاد شد، اما با وجود موافقت معاونت پیشگیری، به مرحله اجرا در نیامد.
- در اواخر سال 77 مرکز بازپروری تهران بسته شد و افراد از فرستادن معتادانی که نیاز به محلی جهت تدرک فیزیکی داشتند محروم شدند. گاهی کسانی جهت سم زدایی به زندان معرفی میشدند. تعدادی از اعضای NA متقاضیان ترک فیزیکی را در خانه های خود یا در خانه های بیماران سرویس میدادند و در بسیاری از مواقع مشکلاتی برای خانواده ها ایجاد میشد و نتیجه کار را تحت الشعاع قرار می داد. مجموعه این کمبودها و عوامل باعث شد که نیاز به کانون های ترک فیزیکی و بازپروری کاملا محسوس باشد. بسیاری از اعضای گروه خانواده که عزیزانشان لغزش میکردند، مرتباً میخواستند که مراکز ترک فیزیکی و خانه های بهبودی دایر شوند.
در سال 78 طرح بازپروری مدل اجتماعی تدوین و به معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی پیشنهاد داده شد، اما جوابی داده نشد.
در تابستان سال 80 چند نفر از معتادان به صورت گروهی در شمال غربی تهران دره پونک - قسمتی از اراضی تفرجگاه پردیسان در همان محلی که قبلا در آن مواد مخدر مصرف میکردند، بیتوته کرده و سعی داشتند به کمک هم، مواد مخدر را ترک کنند. تعداد افراد این گروه، بیش از آن حدی بود که بتوانند امور خود را اداره کنند و از لحاظ قانونی نیز به علت عدم رضایت مسئولان تفرجگاه پردیسان از حضور این گروه در اراضی خود، در موقعیت بدی قرار داشتند تقاضای کمک داشتند و در نتیجه به مدت 3 ماه کانون تولد دوباره "نیزار" در همان محل ساماندهی و اولین الگوی طرح سم زدایی پرهیز مدار و بازپروری ایمان مدار تولد دوباره پیاده شد. در این کانون به صورت صحرایی و بدون سرپناه, در دوره های یک ماهه بستری، معتادان بی بضاعت را پذیرش و پس از سم زدائی بدون دارو و آشنا کردن ایشان با اصول اولیه بازیابی و بهبودی, جهت تداوم بهبودی به گروههای NA معرفی شدند، همچنین آن عده از اعضا که پایگاه خانوادگی خود را کاملا از دست نداده بودند، به خانواده باز گردانده و تلاش شد که ورود ایشان به جامعه تسهیل شود.

منتشرشده در مقالات

سم زدايی Detoxification
سم زدایی فرآیندی است که در طی آن به کمک دارو، تغذیه و جایگزینی مایعات به بیمار کمک میشود تا حداقل درد روانی و جسمانی را در وضعیت پرهیز تجربه کند و به کارکردی بهتر دست یابد
سم زدایی به خودی خود باعث بهبودی طولانی مدت نمیشود، بلکه باید به آن به عنوان مرحله آماده سازی بیمار برای تداوم درمان ، حفظ وضعیت پرهیز و تشویق به بازتوانی نگریست. سم زدايی به روش های گوناگون انجام میگردد. مهمترين اين روش ها عبارتند از

- سم زدایی با آگونیست های آلفا آدرنرژیک کلونيدين
-سم زدایی با داروهای آگونیست افیونی متادون
- سم زدایی با داروهای آگونیست- آنتاگونیست افیونی بوپرنورفين
- سمزدایی با داروهای آنتاگونیست افیونی روش سريع يا فوق سريع
  - سم زدایی به روش  Cold Turkey

آگونیست: ماده شیمیایی که در یک سلول با اتصال به گیرنده های آن سلول باعث پاسخ و واکنش آن سلول میشود. اغلب تقلید کننده عمل یک ماده طبیعی در بدن است.
آنتاگونیست: آنتاگونیستها با مسدود کردن محل اتصال، مانع از اتصال و عمل آگونیست میشود.
*سم زدايی با کلونيدين
 در این نوع سم زدایی بیمار مصرف مواد را قطع کرده و  علایم خماری با استفاده از داروهای مختلف که توسط پزشک تجویز میشود کم میشود.داروی اصلی که برای این نوع سم زدایی استفاده میشود کلوئیدین است.این نوع سمزدایی برای مصارف کم و سک مواد و بیشتر بر اساس تمایل بیمار توسط پزشک دوره دیده و با تجربه مورد استفاده قرار می گیرد. در سمزدایی با کلونیدین علایم ترک یا خماری  کاهش می یابد.
 *سم زدايی با متادون
در این روش متادون یا بوپرکسین به بیمار تجویز شده و طبق یک برنامه مشخص مقدار آن کم شده و قطع می شود. با کم کردن مقدار دارو علایم بسیار خفیف خماری ظاهر شده و سپس قطع می شود. استفاده از این داروها حتما نیاز به تجربه و آموزش در دوره های تخصصی دارد. در صورت استفاده خود سرانه از این داروها خطر عوارض جبران ناپذیر مانند مرگ، بیمار را بشدت تهدید می کند! این روش سم زدایی همچنانکه گفته شد اگر توسط پزشک با تجربه و دوره دیده انجام شود مورد قبول ترین روش سم زدایی توسط بیماران محسوب می شود . در سم زدایی با داروهای آگونیست بخاطر اینکه مقداری از مواد موجود در بدن با این داروها جایگزین می شود  علایم ترک بصورت خفیف و به تدریج ظاهر می گردد و در مدت زمان کوتاهی از بین می رود.
*سمزدايی با بوپرونورفين
 برای حداقل 6 ساعت اخیر اپیوئید مصرف نشده باشد (برای هروئین 6 تا ٨ ساعت اخیر، برای تریاک ٨  تا 12 ساعت اخیر، و برای متادون یا شیره 24 تا 36 ساعت اخیر) ، بنابراین انتظار میرود که در هنگام مراجعه، بیمار علایم ترک خفیفی داشته باشد. در صورتی که هیچگونه علایم ترک وجود ندارد، میبایست مجدداً بیمار را از لحاظ آخرین زمان مصرف ارزیابی نمود. بهتر است در صورت امکان مدتی صبر نمود تا علایم ترک ظاهر گردد، یا شروع درمان به روز دیگری موکول گردد .سم زدایی دارای دو فاز است: 1 –القا ، 2 -کاهش دوز فاز القا در بیمارانی که به اپیوئیدهای کوتاه اثر وابسته هستند. می توان مستقیماً ماده را تبدیل به بوپرندورفین کرد. البته باید علائم اولیه ترک در بیمار ظاهر شده باشد. پس از ظاهر شدن  علائم ترک، به میزان 2 تا 4 میلیگرم بوپرنورفین زیرزبانی تجویز میگردد و بیمار یک ساعت بعد مورد ارزیابی قرار میگیرد. در صورت وجود علائم ترک دوز تکرار میگدردد. باید توجه داشت که حداکثر بوپرنورفین تجویزی در روز اول ٨ میلیگرم میباشد. در صورتی که علائم ترک وجود نداشته باشد، میزان دارو برای روز اول کافی است. البته در روز اول احتمال دارد بیمار کمی  علائم ترک را تجربه کند که به نیمه عمر ماده مصرفی ارتباط دارد، در صورتی که  علائم ترک وجود داشدته باشد، باید از داروهای کمکی سود جست. در روز دوم، دوز بوپرنورفین را تا 12 تا 16 میلیگرم میتوان افزایش داد. هدف این است که با سرعت هر چه بیشتر، بیمار تثبیت شود، علام ترک به حداقل برسد، و مصرف مواد مخدر کاهش یابد. تنها زمانی که مصرف مواد مخددر توسط بیمار قطع شود، می -توان مرحلة کاهش دوز را شروع کرد .فاز کاهش دوز میتوان این فاز را از 3 روز تا چند هفتده ادامده داد. در آسانی که به دالئل مختلف )مانند مسافرت، مسائل شغلی،...( نیاز به سمزدایی با سرعت بیشتر دارند، در عدرض 3 روز میتدوان دوز را بده سرعت کاهش داده، و دارو را قطع کرد. اگر چه در مورد بوپرنورفین مطالعه نشده، اما مطالعه در مورد روشهای دیگر سم زدایی سریع نشان میدهد که احتمال عود بیماران در درازمدت بیشتر میباشدد. بنابراین استفاده از بوپرندورفین، بده صدورت سم زدایی تدریجی ارجحیت دارد. به طور معمول در روش سریع هر روز 2 میلیگرم، و در روش معمولی هر 2 تا 3 روز 2 میلیگرم دوز کد اهش داده میشدود. در بیمارانی که نیاز به سمزدایی سریع ندارند، یک دوره  10 تا 14 روزه معمول مناسب است.

*سم زدايی با روش سريع يا فوق سريع ( URD و UROD)
این روش یکی از روشهای سم زدایی مواد مخدر است. در این روش که بیمار اغلب به مدت 24 تا 4٨ ساعت در مرکز درمان بستری گردیده و درطی 3 تا 4 ساعت تحت بیهوشی عمومی ( نه خواب عمیق که فوق العاده خطرناک است) در اتاق عمل قرار میگیرد. در طی مدت بیهوشی داروهای ویژه ای برای بیمار تجویز میگردند که منجر به بروز علائم ترک بصورت سریع و فشرده میشوند. (البته بیمار در طی بیهوشی هیچگونه علامت خاصی را احساس نمی نماید). این عمل منجر به ترشح سریع مواد مخدر داخلی بدن گردیده که جایگزین مواد مخدر مصرفی بدن بیمار میگردد و تحمل بدن فرد نسبت به علائم ترک بسیار بالا میرود. در این روش بیمار  بیشترین شدت علائم جسمی را در طی مدت بیهوشی سپری میکند.  پس از انجام سم زدایی فوق سریع (در صورتیکه بدرستی انجام شده باشد) داروی نالتراکسون که یک داروی ضد مخدر بوده و از عود اعتیاد به مواد مخدر پیشگیری می نماید از روز اول برای بیمار شروع گردیده و می بایست روزانه و اغلب به مدت یکسال مصرف شود.

سم زدائی به روش Turkey Cold
هدف از سم زدایی بدون دارو، ایجاد رخنه در شبکه دفاعی انکار و به وجود آوردن شرایط تسلیم، آموزش بیان احساسات و ایجداد اعتماد به نفس کافی برای ورود به فرایند بهبودی است. شایع ترین مشکل در این روش که نیاز به تشدخیص، ارجاع و درمان دارد، اختلال دلیریوم می باشد.
دلريوم  اختلال در سطح هوشیاری نسبت به محیط اطراف (تشخیص زمان، مکان) است. با اختلال توجه و کاهش حافظه فوری، اختلال در فرآیند تفکر، اختلال درک مانند توهم و هذیان، اختلال در خواب و بیداری، افزایش تحریک پذیری، اضطراب و گاهی خلدق بالا می توان دلریوم را شناسایی کرد
. فرد معتاد معموال با دو باور اساسی وارد درمان می شود :
1- بدون مواد مخدر یا میمیرد یا آسیب و لطمه غیر قابل جبرانی در اثر کمبود آن به او وارد خواهد شد
2- بدون دارو نمی تواند ترک کند. (به نوعی چیزی از بیرون باید حال او را خوب کند( در واقع درسم زدایی بدون دارو، خلا  مُسکن و آرام بخش با انرژی مثبت نیروی گروهی، عشق و ایمان پر میشود.


جهت راهنمایی و مشاوره در رابطه با کمپ ترک اعتیاد با ما در تماس باشید 09122578796 - 09122498908 - 02144998082 -02144361015 

منتشرشده در مقالات

مراجعه به کمپ ترک اعتیاد در تسریع و ترک به موقع اعتیاد انتخاب مناسبی می باشد در زیر تعدادی از علائم و نشانه هاس سو مصرف مواد ذکر می گردد :

-سرخ شدن چشمها

-نگاه های مات به مدت طولانی

-به مشام رسیدن بوهای غیر عادی از دهان یا لباس

- به صورت نامفهوم صحبت کردن

- عدم تعادل در حرکات

- کم شدن توجه به نظافت

- محلهای متعدد تزریق سرنگ در بدن

- غیبت از کلاس درس و کاهش علاقه به تحصیل

-بی قراری زیاد

- تغییرات ناگهانی خلق و خو

- وجود سوزنها و سنجاقهای سیاه شده ، قاشق خمیده 

- لوله های خالی خودکار، کبریت نیم سوخته در محل های غیر معمول

- طولانی شدن زمان ماندن در دستشویی و حمام

- ناپدید شدن بعضی اشیاء در خانه

-خواب آلودگی

-تأخیر در حرکات و کند شدن رفتارها

 

منتشرشده در مقالات

افرادى كه به انواع مواد مخدر اعتیاد پیدا كرده اند، اغلب اولین تجربه شان را به صورت تفریحى و در دوران نوجوانى كسب كرده اند و به تدریج اعتیاد آنان، از حالت تفریح و تفنن خارج شده و با تكرار افزایش میزان مصرف، معتاد شده اند. 

عوامل تاثیرگذار در اعتیاد نوجوانان: 

 عدم آگاهى و كم سوادى 

افرادى كه از سواد و تحصیلات كمترى برخوردارند، آسیب پذیرتر از افرادى هستند كه نسبت به مضرات و تأثیرات سوء مواد مخدر آگاهى دارند. هر چند نمى توان میزان تحصیلات افراد را عاملى براى مصرف این گونه مواد دانست، اما تحقیقات بسیارى نشان مى دهند كه هرچه سواد و میزان تحصیلات قشر جوان بالاتر باشد، كمتر به اعتیاد و استفاده از مواد روى مى آورند

اختلافات خانوادگى

نوجوانانى كه والدین شان دچار مشكلات و مسائل اخلاقى، رفتارى هستند، بیشتر در معرض خطر اعتیاد هستند. مشكلات رفتارى خانوادگى منجر به عدم امنیت و فشار روانى بر جوانان و نوجوانان مى شود و آنان را از محیط امن خانواده دور مى سازد. همین امر موجب ارتباط بیشتر او با دوستان ناباب مى شود كه زمینه ساز بسیارى از مسائل اجتماعى بعدى مى شوند.

فشار دوستان

گروهى از نوجوانان به دلیل سازگارى با دوستان و همسالان شان و یك رنگ شدن با آنها چنان موجودیت فردى- خانوادگى خود را فراموش مى كنند كه در برابر هر تقاضایى سر تسلیم فرود مى آورند.

فقر

 فقر عامل مهمى در معتاد شدن جوانان جامعه است، زیرا به دلیل تنگدستی و ندارى امكان دسترسى به بسیارى از امكانات آموزشى را از دست مى دهند و هیچ تخصص و حرفه اى پیشه نمى كنند و در نتیجه در بازار كار سهم عمده اى ندارند همین امر باعث گرایش جوانان به اعتیاد می باشد.

 

 

منتشرشده در مقالات

افرادی که دچار اعتیاد می شوند در روزهای اول به نظرشان چیز بدی نیست و برای بسیاری از افراد یک تفریح و تنوع تلقی می شود، اما با مرور زمان و پیشروی در اعتیاد به ندرت این تفریج تبدیل به یک نیاز و یک بیماری می شود. اعتیاد به مواد مخدر به مرور سبب به وجود آمدن بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های ریوی، بیماری های روانی و .... می شود. علاوه بر آسیب های جسمی و روحی که اعتیاد به خود فرد وارد می کند سبب می شود که فرد معتاد به مرور زمان اثرات مخربی را بر خانواده یا دوستان خود داشته باشد و کم کم از خانواده ، دوستان و جامعه خود طرد شود.

اگر وضعیت مالی فرد معتاد نامساعد باشد هزینه بالای اعتیاد خانواده او را نابود می کند و حتی سبب می شود تا فرد معتاد وسایل خانه و زندگی خود را بفروشد و حتی به کار های خطرناک تری دست بزند.

تاثیر مشاوره در فرایند ترک اعتیاد و کمپ ترک اعتیاد
کمپ ترک اعتیاد با مشاوره های فردی و خانوادگی در مبحث اعتیاد سعی در آموزش خانواده و شخص معتاد با استفاده از به کارگیری مهارت های نوین و شیوه های صحیح ارتباطی و مهم تر از همه انگیزشی دارد تا در مرحله اول انگیزه ترک مواد مخدر و ترک اعتیاد را در فرد معتاد به وجود آورد ، این شیوه احتمال بازگشت فرد به مصرف مواد مخدر را در طول و بعد از درمان بسیار کاهش می دهد.

 

برای مشاوره ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

09122578796 -  09122498908
02144361015 - 02144998082  - 02165468450

 

منتشرشده در مقالات

هیچ فردی یک شبه معتاد نشده‌ که انتظار داشته باشد یک روزه هم از شر اعتیاد خلاص شود.

اغلب تفکری وجود دارد که مردم فک میکنند ترک اعتیاد به معنای قطع یکباره ماده مخدر است ، همانطور که می‌دانید با مصرف یک نوع ماده مخدر بدن به مرور زمان به وجود آن ماده وابستگی شدید پیدا می‌کند که در اثر فقدان آن علائم خماری مثل عرق سرد كردن، درد عضلانی،تپش قلب، اسهال، دل پیچه، استفراغ،  بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، اضطراب، تندخویی و بی‌قراری به سراغ انسان می‌آید. بنابراین قبل از اینکه یک فرد معتاد تصمیمی به ترک بگیرد باید ابتدا از لحاظ ذهنی و روانی خود را برای برخورد و کنار آمدن با چنین علائمی آماده کند. خوشبختانه این علائم تنها در مراحل اولیه می‌توانند دشوار و یا آزاردهنده باشند و به مرور  از بین می‌روند. حال اینکه این علائم دقیقا چه زمانی پس از ترک از بین می‌روند به نوع ماده مخدر مصرفی، مدت زمان مصرف و توانايی جسمی فرد  بستگی پیدا می‌کند. به هر حال پس از مدتی، بدون نیاز به مصرف هیچگونه مواد مخدری، شاهد این خواهیم بود که بدن کاملا به حالت فعالیت طبیعی خود باز خواهد گشت. در این مسیر تنها باید در برابر سختی‌هایی که به فرد تحمیل می‌شود صبور بود و در برابر وسوسه‌های بیماری اعتیاد مقاومت کرد.

اولین اقدام برای کسی که تصمیم جدی برای ترک اعتیاد گرفته است مراجعه به کمپ ترک اعتیاد است هر سه مرکز کمپ ترک اعتیاد ما تحت نظر پزشک و درمانگر اعتیاد است و  می‌توان روند اصولی ترک مواد مخدر را با مشاوره و محیطی شاد آغاز کرد. در واقع شهامت و جسارت تصمیم گرفتن برای ترک اعتیاد و پاک شدن کار مهمی است ،  در مرحله بعدی فرد باید توان تحمل خماری را داشته باشد. این مرحله یکی از مهمترین مراحل ترک اعتیاد است. چون بسیاری از افراد به علت ترس از سختی‌های دوران خماری از ترک کردن اعتیاد خودداری می‌کنند. عذاب خماری هر چقدر هم که زیاد باشد، باید آن را تحمل کرد؛ چراکه مصرف مجدد مواد مخدر باعث می‌شود تا نتیجه تمام تلاش‌هایتان از دست برود و امکان بهبودی به تاخیر افتد. باید اعتراف کنیم که بهبود یافتن از اعتیاد یک فرایند طولانی است و صبور بودن هر چه بیشتر را می‌طلبد. علائم خماری، مربوط به سم‌زدایی بدن از ماده مخدر است. این علائم هميشگی نيست و سرانجام پس از مدتی از میان می‌رود. برخی از علائم خماری در دوره سم‌زدایی شامل موارد زیر می‌شود:

 تعریق و لرز موقتی-   بدن درد  - بی‌قراری و نگرانی -  ترس و احساس خشم

اگر فرد بتواند این احساسات را کنترل کرده و مجددا به سراغ مصرف مواد مخدر نرود گام بلندی در راستای بهبودی خود برداشته است. به خاطر داشته باشید که اگر عذاب خماری را تحمل کنید، در آن صورت بهبودی و به همراه آن انواع احساسات خوب همچون احساس آزادی، لذت و شادمانی نصیب شما خواهد شد.

اینکه طی دوران ترک، همواره به ماده مخدری که مصرف می‌کردید دسترسی داشته باشید یک زنگ خطر است. باید ضمن دور کردن ماده مخدر، از تمامی افرادی که با آن‌ها مواد مصرف می‌کرده‌اید و اماکنی که محل مصرف شما بوده است دوری کنید. به جای معاشرت با دوستان دوران اعتیاد خود به انجمن‌های ترک اعتیاد رفته و با افرادی که از بند اعتیاد رهایی پیدا کرده‌اند صحبت کنید. قطعا راهنمایی‌های آن‌ها می‌تواند انگیزه شما را برای ترک بیشتر کند. در واقع حضور داشتن در کنار افرادی که همین عذاب خماری شما را قبلا تجربه کرده‌اند، می‌تواند به شما در حفظ اراده و تصميم خود برای ترک اعتياد کمک كند.

بهترین اقدام قدرت نه گفتن به تمام وسوسه‌هایی است که سعی دارند شما را مجدد به عمیق‌ترین نقطه از دره اعتیاد و گذشته تان پرت کنند. به خاطر آورید كه اين لحظات سخت و دردناکهمیشگی نیست و نبايد خود را تسليم خواسته‌ها و احساسات زودگذر كنيد.

برای مشاوره ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

09122578796 -02144361015
09122498908 - 02144998082 - 02165468450

 

منتشرشده در مقالات

اگر به دنبال کمپ ترک اعتیاد جهت ترک مواد مخدر ، محرک و اعتیاد آور برای خود یا یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود هستید، سه مرکز کمپ ترک اعتیاد ما در سه نقطه تهران (انتهای باکری شمال ، وردآورد و شهریار ) تحت نظارت سازمان محترم بهزیستی با امکانات مناسب رفاهی ، ورزشی و تفریحی در خدمت شماست ،  از جمله امکانات این سه مرکز کمپ ترک اعتیاد می توان به مشاورین متخصص در حوزه ترک اعتیاد ، اتاق های VIP ، استخر، سالن بدنسازی، بیلیارد، تنیس روی میز، پینگ پنگ ، فوتبال دستی، و ... اشاره کرد.در هر سه شعبه ترک اعتیاد ، سم زدایی با ارائه به روز ترین و بهترین روش های ترک اعتیاد با بهره گیری از مجرب ترین متخصصین و مشاورین در حوزه ترک انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی آماده ارائه خدمات می باشد.

مراکز ترک اعتیاد  برای کمک به فرد در بهبودی از اعتیاد ، صدمات و حتی بیماری های جسمی یا روحی کمک شایانی میکند.
ترک مواد مخدر زمانی بسیار موثر می باشد که بیمار تمایل به حضور در آنجا و تغییر عادت های اعتیاد آور خود داشته باشد. بسایری از موارد افرادی که انگیزه و فکر برگشتن به زندگی در انها قوت گرفته با سرعت بیشتری ترک کرده اند.
در هنگام ورود به کمپ ، بیماران سم زدایی  می شوند. سم زدایی فرآیندی است که در آن بیمار از مواد اعتیاد آور بدن خود را دفع می کند.
امکانات درمان اعتیاد به مواد مخدر
امکانات درمان اعتیاد به مواد مخدر با اصلاح رفتارهای ناسازگار به بیماران کمک می کند تغییرات مثبتی در زندگی خود ایجاد کنند. بیماران مهارتهای مقابله سالم ، مهارتهای تنظیم عاطفی و استراتژیهای خودداری از دارو را یاد می گیرند که می تواند به آنها کمک کند تا در طولانی مدت از عود بیماری جلوگیری کنند.
امکانات ترک اعتیاد به مواد مخدر به افراد کمک می کند تا از اختلالات مصرف مواد بهبود یابند. دیگران طیف وسیعی از خدمات اعتیاد به مواد مخدر را ارائه می دهند. سعی گروه درمانی امید این است که به بیماران کمک می کند تا در محیط ترک، احساس راحتی بیشتری کنند.

پزشکان و مشاوران ما به بیماران کمک می کنند تا برای خود هدف گذاری کنند. بیماران به خود و عزیزانشان متعهد می شوند که برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی خود تلاش خواهند کرد. آنها اهداف بلند مدت و سپس اهداف کوتاه مدت را تعیین می کنند که به آنها در راه ترک کمک می کند.

بیماران در برنامه های درمانی اعتیاد به مواد مخدر تشویق می شوند تا روابط سمی را پایان دهند. روابط سمی روابطی است که تمایل به سو مصرف مواد مخدر دارد. برعکس ، بیماران تشویق می شوند که از افراد دیگری که می توانند در سفر خود از آنها حمایت کنند ، کمک بگیرند. این روابط حمایتی می تواند شامل دوستان ، اعضای خانواده و حتی سایر بیماران ترک اعتیاد باشد.

برخی از افراد تصور غلطی دارند که بیماران تحت معالجه اعتیاد به مواد مخدر مجبور به ماندن هستند و آنها در کمپ های ترک اعتیاد کتک میخورند و شکنجه می شوند . با این حال ، این واقعیت ندارد. بیماران در مراکز توانبخشی و کمپ در هر زمان که بخواهند آزاد هستند. یکی از دلایل این امر این است که اعتیاد به مواد مخدر فقط زمانی می تواند موثر باشد که بیمار تمایل به حضور در آنجا و تغییر عادت های اعتیاد آور خود داشته باشد.

برای مشاهده مشخصات هر یک از کمپ ها میتوایند روی لینک آن کلیک نمایید :

در اتوبان باکری : کمپ ترک اعتیاد امید شروع دوباره

ورداورد : کمپ ترک اعتیاد طلوع راهیان نجات

شهریار:  کمپ ترک اعتیاد آوای بهبودی

برای مشاوره کمپ ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما پاسخگوی شما هستند.

09122578796 - 09122498908
02144361015 - 02144998082 - 02165468450

 

منتشرشده در درباره ما

از بهترین متخصصین و درمانگران که در نوع خود بهترین هستند که این تیم از بابت رسیدگی درمانی بهداشتی، جسمی ، روحی ، روانی ، فکری و ذهنی بر روی مددجویان با بهترین متد کار می کنند ،
سعی در ارائه بروزترین خدمات درمانی سم زدایی به شیوه های علمی و تجربی تحت نظارت پزشک و پرسنل درمانی در سالن بهبودی (سالن سبز) خدمات درمانی متناسب با وضعیت مددجو انجام می پذیرد

 

برای مشاوره ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

09122578796 -02144361015
09122498908 - 02144998082 - 02165468450


 

منتشرشده در خدمات

کمپ ترک اعتیاد طلوع راهیان نجات مجهز به اتاقهای vip با مساحت 350متر در دو طبقه واقع در منطقه وردآورد تهران دایر شده است این مرکز زیر نظر یک تیم متخصص و مجرب که متشکل از روانشناس، روانپزشک، مددیار اعتیاد و مددکار اجتماعی می باشد در سال 1394 به شماره ثبت 33296 با مجوز رسمی از بهزیستی استان تهران شروع به فعالیت و درمان در زمینه اعتیاد نمود .
در این مرکز سعی بر آن شده آموزش های تخصصی در زمینه مصرف مواد محرک آمفتامین و مت آمفتامین ، کمیکال و گل (ماتریکس) توسط روانشناسان ارائه گردد .
خدمات پزشکی و درمانی این مرکز از بدو ورود بیمار (پذیرش) شروع و تا پایان دوره و همچنین بعد از ترخیص بیمار (نیمه اقامتی و پیگیری ) می باشد.
در دوران اقامت بیماران در مرکز انواع آموزش های درمانی فرهنگی و روابط اجتماعی (مهارت های زندگی) اعتیاد در یک حیط کاملا حرفه ای توسط روانشناس و مددکار اجتماعی همراه با فیلم آموزشی با ویدئو پروژکتور انجام می شود.
خدمات آموزشی و فرهنگی از صبح بعد از ورزش صبحگاهی شروع و تا پایان شب ادامه دارد که این آموزش اعم از کلاسهای گروهی چتر ، ماتریکس ، مهارتهای زندگی فیلمهای آموزشی در زمینه اعتیاد و قطع نیکوتین می باشد و همچنین یک جلسه دوستی با مدیر در هفته برگزار می گردد . در جلسه دوستی با مدیر جهت بهبود رفاه حال بیماران و محیط زندگی مددویان و انتخاب یک غذایی که گروه هوس کرده می باشد .
محیط زندگی بیماران در این مرکز به بهترین شکل ممکن طراحی شده است کلیه فضای بیرون چمن مصنوعی می باشد.  در این مرکز جهت رفاه و تفریح و سرگرمی مددجویان لوازم ورزشی اعم از میز بیلیارد باشگاه بدنسازی ، ps4 ، میز پینگ پنگ ، فوتبال دستی بدمینتون و دارت شطرنج و غیره فراهم گردیده است
همچنین فضای داخلی در هر سالن یک حمام و دستشویی جداگانه موجود است و هر بیمار دارای یک تخت و کمد مجزا می باشد .سعی ما بر این است بهترین انتخاب ها را جهت بهبود حال دوستان و همدردانمان انجام دهیم.

 

برای مشاوره کمپ ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما پاسخگوی شما هستند.

09122578796 - 09122498908
02144361015 - 02144998082 - 02165468450

برخی از تصاویر اتاق های VIP : 

منتشرشده در درباره ما

حتی یکبار مصرف موادمخدر و مواد صنعتی و شیمیایی و قرص های روان گردان خطر آفرین و اعتیاد آور است. اعتیاد در کمین فرزندان ماست و اگر بطور جدی از فرزندانمان مراقبت و مواظبت نکنیم، آسیب اعتیاد جدی خواهد بود. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بیش از 2 میلیون نفر در کشورمان مصرف کننده مواد مخدر هستند که بخش قابل توجهی از این جمعیت را جوانان و نوجوان تشکیل می‌دهند. با افزایش مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان، خطری بزرگ جوامع و خانواده‌ها را تهدید می‌کند. پدیده اعتیاد از گذشته تاکنون افراد بسیاری را به دام انداخته و طی سال‌های گذشته علی‌رغم پیشرفت جوامع بشری، عدم وجود آموزش صحیح و آگاهی عمومی باعث افزایش میزان دسترسی به مواد مخدر و ابتلای بسیاری از جوانان و نوجوانان به اعتیاد شده است. مواد مخدر علاوه بر نابودی توان جسمی و قدرت تفکر و خلاقیت انسانی، بر عقاید انسانی و دینی هم ضربه وارد کرده، سپس بنیان خانواده را سست می‌کند و به همین دلیل است که شاهد از هم‌پاشیدگی بسیاری از خانواده‌ها به دلیل اعتیاد بوده‌ایم. مراقبت از خود و خانواده جز در سایه ی کسب آموزشهای لازم و پیشگیری اولیه از اعتیاد میسر نخواهد بود
در خصوص عوامل فردی باید گفت که این عوامل متاثر از حالات روحی، سن بحرانی و شخصیت افراد است، طبیعتا افرادی که مبتلا به افسردگی یا تجربه شکست و غم هستند بیشتر در معرض خطر گرایش به مواد مخدر هستند. و همینطور نوجوانان در سنین بحرانی ممکن است برای هیجان و حس تجارب جدید دست به مصرف مواد بزنند. بسیاری از نوجوانان به دلیل عدم آگاهی نسبت به مضرات مواد و به تبعیت از دوستان به اعتیاد مبتلا شده‌اند در حالی که اگر فرهنگ‌سازی انجام بگیرد و آموزش‌های لازم در اختیار عموم قرار داده شود، دامنه اعتیاد به این شدت گسترش پیدا نمی‌کند.
در رابطه با عوامل خانوادگی هم باید عنوان کرد که نوع نگرش خانواده‌ها به اعتیاد و حتی نحوه واکنش آن‌ها به افراد مبتلا به اعتیاد نقش مهمی در این زمینه دارد. خانواده اولین مکان رشد شخص و شکل‌گیری باورها و اعتقادات فردی است که می‌تواند ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری کودک را تعیین کند. عدم وجود محیط خانوادگی سالم ممکن است موجب به وجود آمدن آثار مخرب روانی و گرایش فرد به اعتیاد شود. از عوامل مهم خانوادگی موثر در گرایش به اعتیاد نوجوانان می‌توان به پرخاشگری با حمایت بی مورد خانواده‌ها، فقر شدید، الگوی نامناسب در خانواده، فقر فرهنگی و عدم آگاهی والدین، ارتباط ضعیف یا غفلت از فرزندان اشاره کرد.

 

برای مشاوره ترک اعتیاد و درمان اعتیاد به هرگونه مواد مخدر با ما در ارتباط باشید.متخصصین و مشاورین ما به صورت 24 ساعته پاسخگوی شما هستند.

09122578796 -02144361015
09122498908 - 02144998082 - 02165468450

 

منتشرشده در مقالات

کمپ ترک اعتیاد امید شروع دوباره

آدرس : انتهای باکری شمال، تقاطع سیمون بولیوار و باکری ،جاده انحرافی سمت راست ،کوچه باغ مهران ،جنب رودخانه ،آخرین باغ پلاک 33

تلفن : 02144361015 - 02144361016

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد طلوع راهیان نجات

آدرس : اتوبان همت ، اردستانی جنوب ، داروپخش ، فروردین سوم ، نبش ششم

تلفن :02144998083 - 02144998082 

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور) 

09122498908 (آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

کمپ ترک اعتیاد آوای بهبودی

آدرس : شهریار ، میدان نماز ، فردوسیه ، بلوار امام خمینی ، نرسیده به کلانتری ، مرکز ترک اعتیاد آوای بهبودی

تلفن : 02165468450 - 02165468470

همراه : 09122578796 (آقای تقی پور)

09122498908 ( آقای حسینی)

ایمیل : info[@]omidedarman[.]com

تمام حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به گروه درمان اعتیاد امید می باشد . SH.M طراحی و سئو
تماس با ما